BESTILL NÅ
Havørn og sjøfugler
Havørn og sjøfugler
Havørn og sjøfugler
Havørn og sjøfugler

Havørn og sjøfugler

Havørna

Havørna er vår største rovfugl. Hunnen er litt større enn hannen, og vingespennet kan måle 2,60 meter fra spiss til spiss. Havørna kommer ikke til Bleiksøya for å hekke, kun for å spise. I hekkesesongen er den på intens jakt etter sjøfugl. Den fanger fuglene i luften, på bakken og fra sjøens overflate. Rundt toppen av Bleiksøya er det observert rundt 80 ørner samtidig, men 20 – 25 er det vanligste. Du er garantert å se havørn på en tur ut til Bleiksøya.

​Alke og Lomvi

Alke og Lomvi er i mindretall i Bleiksøya. De lever som gode naboer i fred og fordragelighet sammen med lundefuglene. På avstand kan det være vanskelig å se forskjell på alke og lomvi. Lomviens nebb er spisst og kvasst, mens alka  har et rundere nebb, det likner i form mer på lundens nebb. Begge hekker under store steiner i urer der de finner beskyttelse mot rovfuglene. Begge er utmerkede dykkere, og forer ungen sin med fisk som de fanger like utenfor Bleiksøya.

Skarv

Det er både toppskarv og storskarv i Bleiksøya. I hekkesesongen har toppskarven en karakteristisk topp på hodet. Storskarven har en hvit flekk under vingen. Begge artene hekker under store steiner og i bergkliper. De er utmerkede dykkere og flygere. De lever langs kysten hele året.

Teist

I Bleiksøya er det bare noen få par som hekker, et titalls par. Teisten er en slektning av lundefuglen, og har knallrøde føtter og knallrødt nebb i hekkesesongen. I likhet med de andre alkefuglene ruger den ut bare et egg i året. I vinterhalvåret er fargespillet hos sjøfuglene langt mindre framtredende enn i hekkesesongen.

Havsula

I 2012 etablerte en havsulekoloni seg på Forrøya like nordøst for Bleik, rett ut av utsiktspunktet på Nasjonal Turistveg Andøya, Kleivodden. Kolonien teller om lag 200 hekkende par. Med sitt 180 cm lange vingespenn er havsula en utmerket ”hangglider”. Den svever i luften på utkikk etter fisk, og stupdukker og treffer sjøoverflata med en fart av opptil 100 km i timen. Ungene forlater reirplassen midt i september.