BESTILL NÅ
Bleiksøya
Bleiksøya
Bleiksøya
Bleiksøya

Fuglefjellet Bleiksøya

Bleiksøya er 158 meter høy. Det går et hull gjennom fuglefjellet, gravet ut av is og bølger gjennom millioner av år. Hullet er så stort at du kan lett gå gjennom det.

Bleiksøya er et av landets mest kjente fuglefjell. Her hekker blant annet 80 000 par lundefugl. Andre arter som skarv, alke, lomvi og teist hekker også her. Havørn sees på hver tur.